Alicante Journal of English Studies / Revista Alicantina de Estudios Ingleses

Discurso Turístico e Internet, edited by Julia Sanmartín Sáez. Madrid: Lingüística Iberoamericana Vervuert, 2012. 286 p.

María de la O Hernández López

DOI: https://doi.org/10.14198/raei.2012.25.28


DOI: https://doi.org/10.14198/raei.2012.25.28

Copyright (c) 2012 María de la O Hernández López

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.