Velasco Sacristán, María Sol, and María Enriqueta Cortés de los Ríos. 2009. “Persuasive Nature of Image Schematic Devices in Advertising: Their Use for Introducing Sexisms”. Alicante Journal of English Studies / Revista Alicantina De Estudios Ingleses, no. 22 (November):239-70. https://doi.org/10.14198/raei.2009.22.15.