[1]
Luzón Marco, M.J. 2000. The construction of novelty in computer science papers. Alicante Journal of English Studies / Revista Alicantina de Estudios Ingleses. 13 (Nov. 2000), 123–140. DOI:https://doi.org/10.14198/raei.2000.13.10.