[1]
Vázquez Iglesias, E. 1997. Case assignment in double object constructions. Alicante Journal of English Studies / Revista Alicantina de Estudios Ingleses. 10 (Nov. 1997), 209–220. DOI:https://doi.org/10.14198/raei.1997.10.15.