[1]
Martínez Caro, E. 1993. Non-SVO constructions in English: some pragmatic and functional considerations. Alicante Journal of English Studies / Revista Alicantina de Estudios Ingleses. 6 (Nov. 1993), 115–130. DOI:https://doi.org/10.14198/raei.1993.6.11.